Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(hatályos 2010. március 1-től)

A jelen általános szerződési feltételek (“ászf”) a www.makgubo.hu weboldalon (továbbiakban “Weboldal”) a Panyizsuzsi és Társa Kft. (továbbiakban “Szolgáltató”) által végzett szolgáltatásnyújtásra vonatkoznak, a Panyizsuzsi és Társa Kft. és a szolgáltatást  vásárló ügyfelek (továbbiakban “Ügyfél”) közötti jogviszony részleteit határozzák meg. A Weboldalon keresztül a jelen ászf-ben meghatározott feltételek mellett lehet szolgáltatási terméket (“továbbiakban “Termék”) vásárolni.

CÉGADATOK

A Szolgáltató  fontosabb adatai a következők:

Cégnév: Panyizsuzsi és Társa Kft.
Székhely: 2000 Szentendre Nap u. 52/6.
Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-129223
Nyilvántartó cégbíróság: Pest Megyei Bíróság, mint cégbíróság
Adószám: 14786725-1-13
Közösségi adószám: HU14786725
Képviselő neve: Panyiné Szabó Zsuzsa
Telefon: 06 70 619 21 37
Email cím: info@makgubo.hu
Ügyfélszolgálat: 06 70 619 21 37, info@makgubo.hu

SZOLGÁLTATÁS VÁSÁRLÁS A WEBOLDALON KERESZTÜL

TERMÉKISMERTETŐ

A Termékek célja, célcsoportja

A Szolgáltató  elsősorban női kisvállalkozásokat működtető, a vállalkozásvezetés  és ezen belül marketing területén kevésbé jártas Ügyfeleinek kínálja Termékeit. A Szolgáltató Termékeit abból a célból fejleszti, hogy Ügyfeleinek segítséget nyújtson az induló női kisvállalkozásaik elindításához és sikeres működtetéséhez.

Termékek

A Szolgáltató  az alább meghatározott Termékeket kínálja a Weblapon keresztül, on-line vásárló Ügyfelei részére. A Termékek egy része on-line, másik része személyes tanácsadás és képzés keretében megvalósuló szolgáltatásnyújtás az alábbi feltételek szerint:

1. Mákgubó On-line Tanfolyam (továbbiakban “MOT Tanfolyam”)

MOT Tanfolyamok tematikája, időtartama

A Szolgáltató  a Weboldalon, a Mákgubó Online Tanfolyam menüpont alatt teszi közzé időről időre a választható MOT Tanfolyamok listáját  és a kiválasztott MOT tanfolyamra klikkelve, annak tematikáját és az adott tematikához tartozó képzési időtartamot, továbbá az időtartam alatt a tananyag küldésének rendszerességét. Az időtartamot a Szolgáltató napokban illetve hetekben határozza meg.

A MOT Tanfolyam tartalma

A MOT Tanfolyam Terméket megvásárló Ügyfél részére a Szolgáltató  a megvásárolt Termékre vonatkozó időtartam alatt a kiválasztott MOT Tanfolyam termékleírásában meghatározott időközönként, az alábbiakban, a “Vásárlás menete, megrendelés, szállítási feltételek” alatt meghatározottak szerint, elektronikus levél formájában, a megrendelésben megadott elektronikus levelezési címre elküldi az arra az időegységre vonatkozó tananyagot.

A tananyag az adott MOT Tanfolyam Termékre a Szolgáltató által meghatározott és a Weboldalon az adott Termék leírásában mindenkor közzétett tematika szerinti, az egyes témákon belül a Szolgáltató által szakmai szempontok alapján kiválasztott konkrét kérdéseket feldolgozó összefoglaló anyag. Az összefoglaló anyagok megközelítő hosszát (nyomtatási oldalban meghatározva) a Szolgáltató a tematikára vonatkozóan határozza meg és azzal együtt a Weboldalon időről időre közzéteszi. A tananyag tartalmaz továbbá egy házi feladatot, amelyet az Ügyfél önállóan, a megküldött összefoglaló alapján készít el.

A Szolgáltató  nem ellenőrzi le a házi feladatot, viszont az Ügyfél a megvásárolt MOT Tanfolyam időtartama alatt jogosult a MOT Tanfolyam keretében kapott bármely tananyagra (összefoglalóra és házi feladatra együttesen) vonatkozóan, az adott MOT Tanfolyam tematikáján belül kérdéseket feltenni a Szolgáltató felé, melyeket a Szolgáltató 3 munkanapon belül köteles megválaszolni. A kérdéseket az Ügyfél elektronikus levélben jogosult a Szolgáltató részére megküldeni a “Cégadatok” alatt feltüntetett elektronikus levelezési címre. Az egyéb témában, vagy egyéb módon feltett kérdésekre a Szolgáltató nem köteles a MOT Tanfolyam keretében válaszolni.

A Szolgáltató  a szolgáltatást elektronikus levélküldés formájában nyújtja. Elektronikus levélben küldi meg az Ügyfél részére a tananyagot és a kérdésekre adott választ is. A szolgáltatás igénybevétele érdekében az Ügyfél köteles biztosítani az elektronikus levelek fogadásához szükséges hírközlési rendszert és annak folyamatos működőképességét, elérhetőségét. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás nyújtásának késedelméért, akadályoztatásáért, amennyiben az az Ügyfél elektronikus levelezési rendszerének, hírközlési rendszerének hibájából ered. Amennyiben a szolgáltatás nyújtása a Szolgáltató hírközlési rendszerének meghibásodása miatt késik, van akadályoztatva, akkor a Szolgáltató az elkésett, kimaradt szolgáltatást a “Vásárlás menete, megrendelés, szállítási feltételek” alatt rögzítettek szerint pótolja.

2. Mákgubó Átlendítő Képzés (továbbiakban “MÁK Képzés”)

A MÁK Képzés tartalma

A MÁK Képzések egy vagy több alkalomból állnak. A MÁK Képzéseken a meghirdetett tematikában a meghirdetett szakmai előadók tartanak előadásokat, illetve workshopokat. A MÁK Képzések hosszát, programját, előadóit, illetve a további részleteket a Weboldal Mákgubó Átlendítő Képzés menüpontja tartalmazza.

A MÁK Képzések esetében a szolgáltatást a Szolgáltató nem on-line nyújtja, csak a MÁK Képzésen való részvétel megrendelése történik elektronikusan, a jelen ászf feltételei szerint.

3. Gazdasági inkUBátor fÓrum (továbbiakban “Gubó Klubtagság”)

A Klubtagság tartalma

Az az Ügyfél, aki Gubó Klubtagság Terméket vásárol, egy felhasználónév  és egy jelszó segítségével jogosulttá válik a Weboldalon belül működő, kizárólag ezen Terméket megvásárló Ügyfelek által elérhető felület, a “Gubó” használatára.

Ezen a felületen a Szolgáltató havonta 2 alkalommal új, “A Termékek célja, célcsoportja” alatt fentebb meghatározott témakörbe tartozó szakmai anyagot tesz hozzáférhetővé a Gubó Klubtagok számára. A Gubó Klubtagok a Gubó Klub felületén keresztül folyamatosan kérdéseket intézhetnek a Szolgáltatóhoz a Gubó Klub felületén közzétett szakmai anyagok, illetve fórum témák vonatkozásában. A Szolgáltató az elektronikus levél formájában, a Gubó Klub felületén keresztül megküldött kérdésekre 5 munkanapon belül köteles válaszolni. A bármilyen egyéb módon, vagy egyéb témában feltett kérdésekre a Szolgáltató nem köteles válaszolni.

A Gubó  Klubtagok egy zárt, csak a Gubó Klubtagok számára elérhető fórumon tapasztalatot cserélhetnek, megoszthatják egymással véleményüket, kommunikálhatnak egymással. A Gubó Klub fórum beszélgetés indító témáit a Szolgáltató határozza meg. A Gubó Klub fórumon a beszélgetéseket a Szolgáltató saját belátása szerint, a Weblapon időről időre közzétett elvek alapján moderálhatja. Amennyiben valamely Gubó Klubtag bejegyzéseit 5 alkalommal kimoderálja a Szolgáltató a hivatkozott elvek alapján, úgy ezen Gubó Klubtag az ötödik kimoderálást követően csak olvashatja a Gubó Klub fórumot, oda nem írhat be és ezen korlátozott hozzáférése is megszűnik a már előfizetett időtartam lejártával.

A jogsértő  tartalmú bejegyzéseket a Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII törvény rendelkezései szerinti eljárásban távolítja el a fórumról.

A szolgáltatás igénybevétele érdekében az Ügyfél köteles biztosítani az elektronikus levelek fogadásához szükséges hírközlési rendszert és annak folyamatos működőképességét, elérhetőségét. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás nyújtásának késedelméért, akadályoztatásáért, amennyiben az az Ügyfél elektronikus levelezési rendszerének, hírközlési rendszerének hibájából ered. Amennyiben a szolgáltatás nyújtása a Szolgáltató hírközlési rendszerének meghibásodása miatt késik, van akadályoztatva, akkor a Szolgáltató az elkésett, kimaradt szolgáltatást a “Vásárlás menete, megrendelés, szállítási feltételek” alatt rögzítettek szerint pótolja.

Amennyiben az Ügyfél elfelejtette a hozzáféréshez szükséges jelszavát, úgy a Gubó fórum belépő oldalán “Elveszett jelszó?” menüpontra klikkelve e-mail címe vagy felhasználóneve megadásával a rendszer új jelszót fog email-ben küldeni az Ügyfélnek.

4. Coaching

A Szolgáltató  egyedi megállapodás alapján coaching szolgáltatást nyújt az ezt igénylő Ügyfélnek. A Coaching Termék keretében a Szolgáltató személyes tanácsadást biztosít az Ügyfél számára. A Coaching Termék nyújtásának feltételei, tekintve annak személyre szabott célját és jellegét, kizárólag az Ügyfél és a Szolgáltató közötti egyedi megállapodásban kerülnek meghatározásra, arra a jelen ászf rendelkezései nem vonatkoznak. A jelen ászf a Coaching Termék vonatkozásában a szerződéskötés folyamatára terjed ki.

VÁSÁRLÁS MENETE, MEGRENDELÉS, SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

Válassza ki a Weboldalon a megfelelő Terméket. A MOT Tanfolyam, a Gubó Klubtagság és a MÁK Képzés Termékek esetében töltse ki a megrendelést. A Coaching Termék vonatkozásában töltse ki az Ajánlatkérő lapot.

A MOT Tanfolyam, a Gubó Klubtagság és a MÁK Képzések Termékekre vonatkozóan a szerződés a Szolgáltató és az Ügyfél között az Ügyfél által kitöltött megrendelésben meghatározott adatokkal és a jelen ászf szerinti feltételekkel jön létre. Emiatt nagyon fontos, hogy a megrendelést pontosan töltsék ki. A megrendelés véglegesítése előtt a Weboldal felkínálja a megrendelés ellenőrzésének/módosításának a lehetőségét. Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a megrendelésüket a véglegesítést megelőzően.

A megrendelés kizárólag elektronikus úton lehetséges, Interneten keresztül a www.makgubo.hu webcímen. Telefonon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket nem áll módunkban elfogadni.

A MOT Tanfolyam, a Gubó Klubtagság és a MÁK Képzés Termékre vonatkozó, a Weboldalon időről időre közzétett ajánlatához a Szolgáltató kötve van addig, amíg az a Weboldalon elérhető.

A megrendelés kézhezvételét (és nem a szerződés létrejöttét) 48 órán belül elektronikus levélben a Szolgáltató visszaigazolja a megrendelésben feltüntetett email címre küldött elektronikus levélben. A visszaigazolás kizárólag a megrendelés kézhezvételét és nem annak elfogadását, vagyis nem a szerződés felek közötti létrejöttét bizonyítja.

A visszaigazolásban feltüntetjük a megrendelés kódszámát, amelyre hivatkozni lehet a megrendeléssel kapcsolatos bármely ügyintézés esetén. Amennyiben rosszul töltötte ki a megrendelést és nem helyesen adta meg email címét, úgy a megrendelését sem visszaigazolni, sem teljesíteni nem tudjuk. A megrendelés nem helyes kitöltéséből eredő kényelmetlenségekért, károkért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg az Ügyfélhez, az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól.

A megrendelést követően az Ügyfél a “Szolgáltatás díja, fizetési feltételek” alatt meghatározottak szerint megfizeti a megrendelt Termék díját. A Termék díjának megérkezését a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül elektronikus levélben visszaigazolja az Ügyfél részére. A felek között a Termék megvásárlására és a szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés a díj jóváírását tartalmazó visszaigazolás napján jön létre (amely nem azonos a megrendelés visszaigazolásával).

A díj jóváírásának visszaigazolását követő 2 munkanapon belül a Szolgáltató a MOT Tanfolyam Termékek esetében elektronikus levélben megküldi az első tananyagot az Ügyfél részére. Az első tananyag megküldésének napját (mint fordulónapot) követően az adott MOT Tanfolyam termékleírásában meghatározott időközönként küldi meg a Szolgáltató a további tananyagokat az Ügyfél részére. Gubó Klubtagság esetében az első havidíj jóváírásának visszaigazolását követő 2 munkanapon belül a Szolgáltató elektronikus levélben megküldi az Ügyfél részére a szolgáltatáshoz való hozzáféréshez szükséges felhasználónevet és jelszót. A hozzáférés biztosításának napján (mint fordulónapon) kezdődik az Ügyfél előfizetése. A MÁK Képzés Termékben foglalt szolgáltatást a Szolgáltató off-line, a termékleírás szerinti időpontban megtartott konferencia keretében nyújtja.

Amennyiben a megrendelést valamilyen elháríthatatlan ok miatt nem tudjuk a jelen ászf szerinti feltételekkel teljesíteni, úgy erről, a megrendelés visszaigazolását követően, továbbá a folyamatos teljesítés során a lehető leghamarabb emailben értesítjük az Ügyfeleket. MOT Tanfolyam Termék esetében a Szolgáltató pótlólag elküldi a kimaradt tananyagot az Ügyfél részére, továbbá a szolgáltatás kiesés időtartamával meghosszabbodik az az időtartam, amelyben a Szolgáltató biztosítja az Ügyfél részére a kérdésfeltevés lehetőségét. A Gubó Klubtagság Termék esetében a szolgáltatáskiesés időtartamával meghosszabbodik az előfizetés. Az erre vonatkozó egyéb feltételekről a Szolgáltató esetileg emailben tájékoztatja az érintett Ügyfeleket. A MÁK Képzés esetében az esetleges programváltozás jogát a Szolgáltató fenntartja. Az esetleges programváltozásról a Szolgáltató olyan időben köteles elektronikus levélben tájékoztatni az előfizetett Ügyfeleket, hogy azok választásuk szerint élhessenek az alább meghatározott elállás jogával.

A MOT Tanfolyam Termékekben foglalt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfél által megrendelt időtartam lejártáig nyújtja az Ügyfél részére. A megrendelt MOT Tanfolyam időtartamának lejártával a szerződés a felek között automatikusan megszűnik.

A Gubó Klubtagság Termék folyamatos igénybevételére az előfizetés fenntartásával, azaz a mindenkor esedékes havidíj megfizetése ellenében jogosult az Ügyfél. A mindenkor esedékes havidíjat a PayPal rendszer automatikusan leemeli az Ügyfél számlájáról és jóváírja a Szolgáltató számláján az előfizetés fordulónapján (ennek meghatározását lásd fent). A Gubó Klubtagság előfizetést a soronkövetkező havidíj meg nem fizetésével, azaz az automatikus PayPal fizetés letiltásával szüntetheti meg az Ügyfél.

Amennyiben bármilyen okból a PayPal rendszer a fordulónapon nem tudja leemelni az előfizetés esedékes összegét, úgy a Szolgáltató, a következményekre való figyelmeztetéssel együtt, elektronikus levélben értesíti erről az Ügyfelet. A PayPal rendszer második sikertelen tranzakciós kísérletét követő 24 órán belül a Szolgáltató letiltja az Ügyfél hozzáférését a Gubó Klubtagsághoz.

A MÁK Képzés esetében a szolgáltatás teljesítésével a szerződés automatikusan megszűnik a felek között.

A Coaching Termék esetében az Ügyfél a Weboldalon keresztül, a Coaching Termékre vonatkozó “Ajánlatkérő lap” kitöltésével szerződési ajánlatot kérhet a Szolgáltatótól. Az Ajánlatkérő lap kitöltésével a felek között nem jön létre szerződés. Az Ajánlatkérő lap nem kötelezi a Szolgáltatót a szerződéskötésre.

Az Ügyfél az Ajánlatkérő lap kitöltésével határozza meg, hogy milyen tartalmú Coaching szolgáltatást kíván igénybe venni. Az Ajánlatkérő lap kézhezvételét követő 5 munkanapon belül a Szolgáltató elektronikus levél formájában, az Ajánlatkérő lapon megadott elektronikus levelezési címre való elküldéssel vagy megküldi az egyedi megállapodásra vonatkozó ajánlatát az Ügyfélnek, vagy további kérdéseket tesz fel az Ügyfél felé az egyedi megállapodás tartalmának meghatározása céljából, melynek eredménye alapján készíti el az ajánlatot (“Ajánlat“). Emiatt fontos, hogy az Ajánlatkérő lapot pontosan töltsék ki, ellenkező esetben a Szolgáltató nem tud pontosan az Önök igényeinek megfelelő szolgáltatásra vonatkozó Ajánlatot tenni.

A Coaching Termék esetében a Szolgáltató az Ajánlatkérő lap alapján az Ügyfél részére küldött Ajánlatához kötve van annak elküldését követő 5 naptári napig, mivel feltételezhető, hogy ezen időtartam alatt az Ügyfél részére kézbesítésre kerül az Ajánlat, így módjában áll annak elfogadásáról nyilatkozni. Amennyiben az Ügyfél szerződéskötési szándékát fenntartja a kapott Ajánlat alapján, úgy erről a hivatkozott határidőn belül elektronikus levélben értesíti a Szolgáltatót. Ezen értesítést követően a Szolgáltató és az Ügyfél személyes találkozáson véglegesíti az Ajánlatot és köti meg az egyedi megállapodást. Csak a személyes találkozás alkalmával, a felek által kölcsönösen aláírt megállapodás hozza létre a Coaching szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződéses viszonyt a felek között. A Coaching Termékre vonatkozó egyedi megállapodás tartalmazza az együttműködés minden részletét.

A jelen ászf alapján megkötött szerződések nyelve a magyar.

A megrendeléseket a teljesítés befejezését (azaz a megrendelt MOT Tanfolyam végét, a Gubó Klubtagság megszüntetését, illetve a MÁK Képzés teljesítését), illetve a kitöltött Ajánlatkérő lapokat az egyedi megállapodások megkötését követő 30 napig tároljuk az esetleges panaszok intézése végett. A 30 nap elteltével a megrendeléseket, az Ajánlatkérő lapokat és a bennük rögzített személyes adatokat töröljük a nyilvántartásunkból. Erre nézve lásd még az Adatvédelmi szabályzatban foglaltakat.

SZOLGÁLTATÁS DÍJA, FIZETÉSI FELTÉTELEK

MOT Tanfolyamok

A MOT Tanfolyamok díjai időről időre a Weboldalon, a Mákgubó Online Tanfolyam menüpont alatt kerülnek meghatározásra az adott MOT Tanfolyam tematikájával és egyéb feltételeivel együtt.

A MOT Tanfolyam díját az Ügyfél az adott MOT Tanfolyamnak a Weboldalon rögzített termékleírásában meghatározottak szerint fizeti meg (pl. egy összegben előre, vagy részletekben meghatározott időközönként előre).

Gubó  Klubtagság

A Gubó  Klubtagság díja időről időre a Weboldalon, a mákGubó inkUBátor fÓrum menüpont alatt kerül meghatározásra a szolgáltatás egyéb feltételeivel együtt.

A Gubó Klubtagság díját az Ügyfél havonta előre köteles megfizetni a “Vásárlás menete, megrendelés, szállítási feltételek” alatt meghatározottak szerint.

MÁK Képzés

A MÁK Képzés  díja időről időre a Weboldalon, a Mákgubó Átlendítő Képzés menüpont alatt kerül meghatározásra a szolgáltatás egyéb feltételeivel együtt.

A MÁK Képzés díját az Ügyfél előre, az alábbiak szerint a megrendelést követő 5 munkanapon belül köteles megfizetni az alábbi módokon.

Coaching

A Coaching Termék díját mindig az Ügyfél által igényelt szolgáltatások határozzák meg és annak összegét, illetve fizetési feltételeit a felek között létrejött egyedi megállapodás tartalmazza.

A kiválasztott Termék(ek) mellett feltüntetett ár(ak) forintban értendők. A Szolgáltató az ÁFA törvény XIII. fejezete alapján alanyi adómentes, ezért az általa értékesített termékeket ÁFA nem terheli.

A megrendelt Termékek árát PayPal rendszeren keresztül elektronikusan vagy banki átutalással lehet kifizetni. Amennyiben a megrendelt Termékek ára a megrendelés visszaigazolását követő 5 munkanapon belül nem kerül kifizetésre (a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra), úgy a Szolgáltató szabadul az ajánlati kötöttség alól és nem köteles a megrendelés teljesítésére. Gubó Klubtagság Termék árát csak PayPal rendszeren keresztül lehet fizetni.

A Termékek megrendelése alapján kifizetett díjról a számlát a Szolgáltató postán küldi meg az Ügyfél részére a díj kifizetését követő 5 munkanapon belül. MÁK Képzés esetében a Szolgáltató a számlát a helyszínen, a program kezdetét megelőzően adja át az Ügyfélnek. Coaching Termék esetében a számlázás feltételit az egyedi megállapodás tartalmazza.

A Termékek igénybevételéhez szükséges hírközlési szolgáltatás, illetve informatikai eszközök díja az Ügyfelet terhelik.

VISSZAFIZETÉSI GARANCIA, ELÁLLÁS JOGA

A távollévők között kötött szerződésekre vonatkozó 17/1999 (II. 5.) Kormányrendelet kötelező rendelkezései értelmében, a fogyasztó legkésőbb a szerződés megkötését követő 8 munkanapon belül állhat el a szerződéstől, továbbá ha a szolgáltatás nyújtását a Szolgáltató ezen határidő lejártát megelőzően az Ügyfél beleegyezése mellett megkezdi, úgy a szolgáltatás nyújtásának megkezdését követően az Ügyfélnek már nincs joga az elállásra. Amennyiben az Ügyfél a jelen ászf ismeretében megrendeli a Szolgáltató valamely Termékét, úgy ezen megrendeléssel elfogadja a jelen ászf-nek a szolgáltatás nyújtás megkezdésére, annak időpontjára vonatkozó rendelkezéseit.

Ettől eltérően, az Ügyfeleknek lényegesen kedvezőbb vásárlási feltételeket teremtve, a Szolgáltató az alábbi módon biztosítja az Ügyfelek számára az elállás lehetőségét.

A MOT Tanfolyam Termék megvásárlása esetén, amennyiben az Ügyfél nincs megelégedve a Termékkel, úgy a szolgáltatás nyújtásának megkezdését, azaz az első tananyag megküldését követően, a Weboldalon a választott MOT Tanfolyam Termék termékleírásában meghatározott időtartamon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. A tananyagot a Szolgáltató az elküldés napján megérkezettnek tekinti az Ügyfélhez, kivéve, ha az Ügyfél bizonyítja, hogy az hozzá neki fel nem róható okból nem érkezett meg.

A Gubó Klubtagság Termék megvásárlása esetén, amennyiben az Ügyfél nincs megelégedve a Termékkel, úgy indoklás nélkül, a szolgáltatás igénybevételének megkezdését (azaz a felhasználónév és a jelszó kézhezvételét) követő 15 napon belül az Ügyfél jogosult a szolgáltatás igénybevételétől elállni. Az előfizetés folyamatos fennállása alatt, ezen elállási jogot a továbbiakban nem gyakorolhatja.

MÁK Képzés esetében a szerződéskötést követő 8 munkanapon belül történő elállás esetén az Ügyfél visszakapja a teljes befizetett díjat. Az ezt követő, de legfeljebb a megrendelt MÁK Képzés első konferencia napját 10 nappal megelőző elállás esetén az Ügyfél visszakapja a befizetett díj 80%-át. Az ezen időpontot követő elállást a Szolgáltató nem tudja figyelembe venni.

A Coaching Termékre vonatkozó egyedi megállapodás nem minősül távollévők között kötött szerződésnek, arra a fent hivatkozott jogszabály rendelkezései nem vonatkoznak. A Coaching Termékre vonatkozó egyedi megállapodás megszüntetésének lehetőségeit maga a megállapodás tartalmazza.

Az elállást az Ügyfél köteles elektronikus levélben, a “Cégadatok” alatt feltüntetett elektronikus levelezési címre megküldeni a Szolgáltató részére a hivatkozott határidőn belül. Ugyanezen határidőn belül az Ügyfél köteles az elállást írásban, postai úton is megküldeni a Szolgáltató részére. Ebben az esetben a postára adásnak kell igazolható módon a hivatkozott határidőn belül megtörténnie. Az elállási nyilatkozatban meg kell adni a megrendelésben szereplő minden adatot, a megrendelés kódszámát, illetve a megrendelésnek és a Termék kézhezvételének az időpontját. Ezek hiányában, vagy ha egyéb okból a Szolgáltató nem tudja beazonosítani, hogy az elállási nyilatkozat mely megrendelésre/Ügyfélre/Termékre vonatkozik és határidőben benyújtásra került-e, úgy az elállási nyilatkozatot nem tudja elfogadni.

Ezen feltételek együttes fennállása esetén a Szolgáltató az Ügyfél  által kifizetett teljes szolgáltatási díjat, az elektronikusan megküldött elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napon belül visszafizeti az Ügyfél részére. A Szolgáltató nem fizet kamatot.

FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

A Szolgáltató  a Termékeket elsősorban a Termékismertető menüpont első  bekezdésében meghatározott célcsoport számára fejleszti. A Termékek tartalma, a Szolgáltató előzetes, nem reprezentatív felmérése alapján kerülnek kifejlesztésre. A Termékek ezen felmérés alapján megállapított általános ismeretszint figyelembevételével a vállalkozásvezetésben, tervezésben, marketing területén járatlan, elsősorban alkotó tevékenységet végző Ügyfeleknek nyújt segítséget.

A Termékek nem adnak semmilyen iskolai végzettséget. A Termékek használata nem helyettesíti a konkrét vállalkozás konkrét működésével kapcsolatban esetlegesen szakember (pl. könyvelő, jogász, stb.) igénybevételét, továbbá az üzleti megoldásoknak az adott vállalkozásra szabását.

A Szolgáltató  nem vállal felelősséget arra nézve, hogy az általa kínált Termékek megvásárlása és megvalósítása önmagában elegendő az Ügyfél vállalkozásának nyereségességéhez, tekintve, hogy azt sok, a Szolgáltatótól és Termékeitől független körülmény befolyásolja.

PANASZÜGYINTÉZÉS HELYE, MÓDJA

Panaszait írásban az alábbi címekre küldött levélben/emailben, szóban pedig az alábbi telefonszámon teheti meg.

 • levélben: 2000 Szentendre Nap u. 52/6.
 • emailben: panyizsuzsi@gmail.com
 • telefonon: 06 70 619 21 37 – munkanapon 9-17 óra között,

Panaszainak elintézéséhez szükséges, hogy közölje a kérdéses megrendelésben feltüntetett miden adatot, beleértve a megrendelés visszaigazolt kódszámát, hogy azonosítani tudjuk a panasszal érintett teljesítést.

A telefonon érkező panaszokat azonnal megvizsgáljuk és tájékoztatjuk álláspontunkról a panaszost, illetve lehetőség szerint orvosoljuk a panaszt. Ha a vevő nem ért egyet a szóbeli panaszára kapott válasszal, írásban meg kell küldenie részünkre a panaszát. Ebben az esetben az alábbiak szerint, az írásbeli panaszokra vonatkozó rendelkezések szerint járunk el.

Az írásbeli panaszokat 5 munkanapon belül megvizsgáljuk és megválaszoljuk. Válaszunkat indokoljuk. Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet, úgy felügyeleti szervünkhöz fordulhat panaszával. Felügyeleti szerveink a következők:

 • megrendeléssel kapcsolatban (adatbeviteli hibák javításának lehetősége, visszaigazolás) az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság;
 • jogszabály szerinti kötelező tájékoztatás, adatok kötelező közzétételének elmulasztása esetén az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, illetve a Gazdasági versenyhivatala, amennyiben a mulasztás a gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmas (bővebb információt a www.gvh.hu weboldalon talál);
 • elektronikus hirdetéssel kapcsolatos szabályok megsértése esetén a Nemzeti Hírközlési Hatóság (bővebb információt a www.nhh.hu weboldalon talál);
 • a termék minőségét, a szavatossági jogok érvényesítését, a fogyasztók tájékoztatását és a panaszügyintézést az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi;
 • az Általános Szerződési Feltételek tartalmának jogszerűségét az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi;

Társaságunk tevékenységének ellenőrzésére nézve az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság NFH Közép-magyarországi Regionális Felügyelősége. Bővebb információt a www.nfh.hu weboldalon talál.

A panaszokra vonatkozó levelezéseket 3 évig megőrizzük.

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

A Panyizsuzsi és Társa Kft. a www.makgubo.hu honlap üzemeltetése és a honlapon kifejtett tevékenysége során az alább részletezett jogszabályi rendelkezések betartásával jár el.

Általános rendelkezések

A www.makgubo.hu honlap az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozó tevékenységeket végez. Ezen kívül a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseit kell figyelembe venni a személyes adatok honlapon keresztül történő gyűjtése, kezelése, stb. során.

Az elektronikus kereskedelmi törvény alapján Társaságunk a honlapon való termékértékesítés céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a termékértékesítéshez (szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése) technikailag elengedhetetlenül szükségesek, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban annak elmaradása akadályozhatja a szolgáltatás teljesítését.

Társaságunk az adatokat bármely, a szolgáltatás végzésétől eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, piackutatás stb. – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet. Az érintett hozzájárulása nélkül az adatok nem adhatók át harmadik személy számára.

Folyamatosan biztosítani kell, hogy az érintett az adatkezelést megtilthassa, melyet Társaságunk minden egyes kiküldött hírlevélben biztosít a felhasználó részére. A hírlevél végén található linkre való kattintással, egy így megküldött emailben lehet leiratkozni hírlevél szolgáltatásunkról. Az adatkezelés megtiltása adott esetben azonban megakadályozhatja a termékértékesítés teljesítését.

Társaságunk törli a szolgáltatás nyújtása során felvett adatokat, ha az adatkezelési cél megszűnt (szerződés meghiúsult, vagy teljesítve lett), vagy az érintett így rendelkezik (megtiltja az adatkezelést). Társaságunk, az Általános Szerződési Feltételek rendelkezése szerinti, a megrendelések teljesítését követő 30 napig tárolja a megrendelésre vonatkozó adatokat az esetleges panaszok, elállás intézése végett. Ezen határidő leteltét követően Társaságunk törli a felvett adatokat.

Biztosítani kell, hogy a felhasználó a szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az érintettel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is. Ezen kötelezettségünknek Társaságunk a hírlevélben és a megrendelést visszaigazoló emailben található linken keresztül tesz eleget. Társaságunk részére megküldött emailben feltett, erre irányuló kérdéseket Társaságunk 2 munkanapon belül megválaszolja. Az adatkezelésről a felhasználó a szolgáltatás igénybevétele előtt jelen Adatvédelmi szabályzatból tájékozódhat.

Az adatvédelmi törvény alapján az érintetteknek az adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

 • tájékoztatás
 • helyesbítés
 • törlés
 • betekintés
 • tiltakozás az adatkezelés ellen

A fenti jogok gyakorlásának részletes feltételeit az adatvédelmi törvény (1992. évi LXIII. törvény) tartalmazza.

Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Hírlevelek küldése

Hírlevelek küldését a fent hivatkozott két jogszabályon kívül a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény szabályozza.

A gazdasági reklámtörvény alapján reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (a továbbiakban: közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.

Hozzájáruló  nyilatkozat bármely olyan módon tehető, amely tartalmazza a nyilatkozó  nevét, valamint a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történő kifejezését. A gazdasági reklámtörvény ezen rendelkezése alapján a hírlevelek küldése esetén – a nyilatkozó neve tekintetében – az adatkezelés kötelező.

A feliratkozás alapján Társaságunk visszavonásig kezeli a hírlevélre feliratkozott adatait. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát a nyilvántartásból haladéktalanul töröljük, és részére reklámot a továbbiakban nem küldünk. A visszavonó nyilatkozat megtételére, mind postai úton, mind pedig elektronikus levél útján lehetőség van az Általános Szerződési Feltételekben rögzített, illetve a hírlevélben feltüntetett elektronikus címekre történő megküldéssel. A visszavonó nyilatkozatot csak akkor tudja Társaságunk teljesíteni, ha a nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható

Társaságunk (a reklámozó) és a Társaságunkkal kapcsolatban álló, a hírlevelek küldését végző elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó társaság (a reklám közzétevője) – a hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

A www.makgubo.hu weboldalon hírlevélre feliratkozók által megadott adatokat egy, Társaságunk által megbízott, ezen tevékenységre szakosodott magyar cég (adatfeldolgozó) dolgozza fel, azaz nyilvántartja a regisztráltakat, rögzíti a kijelentkezéseket, továbbítja a hírleveleket az aktuálisan aktív regisztrációval rendelkezőknek. Az adatfeldolgozó tevékenységét az adatvédelmi törvény hatálya alatt és rendelkezéseinek megfelelően végzi.

Amennyiben a hírlevelekre való feliratkozásnál elfogadja jelen Adatvédelmi szabályzatot, úgy tekintjük, hogy ezen elfogadással adatainak a jelen Adatvédelmi Szabályzat szerinti kezeléséhez hozzájárult.

bakosflora
Az volt a bajom más hasonló témájú tanfolyamokkal, hogy ugyan jók, de inkább a kezdő szintről indulókat célozzák.
Zsuzsitól azt kaptam, amit ígér: tananyag olyanoknak, akik már túl vannak az első pár lépésen. Ráadásul Zsuzsi mellett ott áll elég meggyőző érvként a panyizsuzsi, hogy tőle érdemes lehet tanulni.
Már rögtön a Lépj Tovább! Kurzus legelső leckéjében találtam homlokra csapós mondatokat, ha csak annyiból állna az egész tanfolyam, nekem az is megérte volna. És hol vagyok még a végétől!
Bakos FlóraGubolyka