Webshop: nyitva az év minden napján, a világ minden pontján 0-24h-ig

Az internet jóvoltából már jó ideje a webshopok csillogó világának bűvöletében élünk.
Gombamód szaporodva nyílnak napról napra az újabb és újabb netes áruházak.
Ennek köszönhetően egyre több olyasmi vásárolható meg a webes felületek jóvoltából, amit eddig klasszikus boltokban szereztünk be.
Mindez komoly szemléletváltást is hoz magával, hiszen napi, heti, éves szinten – a színházjegytől a könyvön és az ásványvizen át a repülőjegyünkig – egyre több (be)vásárolnivalónk elintézéséhez használjuk a “Beteszem a kosárba!” gombot.

Valószínűleg mindannyian vásároltunk már online, így a jó webshop előnyeit kapásból sorolni tudjuk:
– egyszerű és könnyen használható, önkiszolgáló és felhasználóbarát, valamint interaktív
– az online vadászat és a vásárolgatás remek elfoglaltság, tevékenység, szenvedély
– kevésbé érezhető a pénzkiadás ténye
– a számtalan online kuponok és kedvezmények, előnyök és akciók sokak számára hasznosak és praktikusak
– 0-24 órában, helyileg bárhol tartózkodva lehet nézelődni és vásárolni
– különleges termékek és márkák is beszerezhetők a világ bármelyik pontjáról
– a termékek házhoz szállíttathatók

Nők esetében mindezzel kapcsolatban már azt is tudjuk, hogy webshopos vásárlásaik gyakorisága nem a termék értékétől és szükségességétől, hanem sokkal inkább az előző vásárlás élményétől függ.
Vagyis ha pozitív tapasztalata volt, meg fogja keresni (…és találni…!) az indokot rá, hogy újra ugyanott rendeljen…!
Gyártó-eladóként, kereskedőként érdemes mindezeket az előnyöket a magunk hasznára fordítani saját webshopunk üzemeltetése során.

A netes áruházak a kis tőkével induló vállalkozásokban különösen nagy szerepet kapnak.
Érdemes azonban odafigyelnünk az alábbi komoly, erőt próbáló nehézségekre, hátrányokra is egy jó webshop üzemeltetése során:
– a megfelelő webdesign és webergonómia alapkövetelményeinek teljesítése
– komoly számítástechnikai és logisztikai háttér-igény
– legális működtetés csakis a hivatalos törvényi szabályozás alapján
– az üzemeltetéssel járó reális költségek finanszírozása
– az árak és a kedvezmények egyensúlya
– az állandó áruválaszték és az újdonságok beszerzése
– megfelelő kommunikáció és az ahhoz tartozó csatornák kiválasztása a vevők felé
– a megfelelő fizetési és szállítási opciók biztosítása

Aki anno nem olvasta, annak ezúton ajánlom figyelmébe a mákgubó tavaly novemberi webshopos cikksorozatának írásait: A WordPress webshop, A webshop működtetésének jogi vonatkozásai, Külföldi webshop rendszerek, Hazai Design, Shoppá, Meska, Minden, amit a webshopokról tudni akartál!

Így január legvégén is érdemes az ott leírtakat újraolvasni, újragondolni, hiszen szerencsére nincs EGY, „A TÖKÉLETES MEGOLDÁS”: mindenkinek a neki legmegfelelőbb verziót kell kiválasztania, létrehoznia és működtetnie. Hiszen korántsem mindegy, hogy milyen igényekhez milyen rendszert használunk!

…És még egyvalamit sose felejtsünk el: a webshop nem azonos a honlappal vagy a bloggal!
Ezek egymást kiegészítő, segítő internetes formák!

borodykriszti

Annak ellenére, hogy én éreztem, hogy valami nem stimmel, de nem tudtam, hol akadtam el, meg sem tudtam magamban megfogalmazni. Zsuzsi a Lépj Tovább! Kurzusban erre rögtön ráérzett és mondta a megoldásait! Pont erre volt szükségem!

Borody KrisztinaSilk&More

LLL avagy az élethosszig tartó tanulás

“LifeLongLearning” – 6 évesen komoly traumaként éltem meg, hogy az általános iskola 1. osztályának rövidke évnyitóját követően haza kellett menni. Én ugyanis akkortájt azt hittem, nyomban ottmaradunk az osztályteremben, sőt a továbbiakban egyáltalán nem is megyünk haza mindaddig, amíg mindent meg nem tanultunk a világról, a világból. Máig élesen emlékszem, hogy részemről milyen komoly sírásban végződött az ünnepség, amelynek végén szüleim és leendő osztályfőnököm türelmesen vígasztalt, hogy másnap végre egész biztosan elkezdődik az oktatás és én mindenképpen részt vehetek majd rajta.

Az elmúlt közel 30 év alatt aztán persze magam is hamar rájöttem, hogy a tanulás korántsem ér véget a gyerek- és ifjúkorral vagy a különféle iskolák osztálytermeinek látogatásával; gyakorlatilag az élet minden egyes helyzete és változása újabb és újabb tanulásra késztet minket. A hely és az idő függvényében ki így, ki úgy okosodik élethosszig – a módszerek száma szinte végtelen. A szerencsésebbek hamarabb válnak önmaguktól motiváltakká, személyes vagy szakmai okokból kifolyólag. A legügyesebbek pedig megtalálják a számukra tökéletes tanárt, mentort, konzulenst, gurut, szellemi vezetőt is az éppen aktuális életszakaszukhoz és szükséges fejlődésükhöz.

Mindehhez persze hosszútávú személyiségfejlődésen kell átesnünk, vagyis jó, ha mélyrehatóan megismerkedünk önmagunkkal: a képességeinkkel és a kvalitásainkkal, valamint a határainkkal és a korlátainkkal.

Neked milyen szakmai tudásra, tanulásra lenne szükséged épp most, ha egy varázslótól bármilyen képzést kérhetnél?

bakosflora
Az volt a bajom más hasonló témájú tanfolyamokkal, hogy ugyan jók, de inkább a kezdő szintről indulókat célozzák.
Zsuzsitól azt kaptam, amit ígér: tananyag olyanoknak, akik már túl vannak az első pár lépésen. Ráadásul Zsuzsi mellett ott áll elég meggyőző érvként a panyizsuzsi, hogy tőle érdemes lehet tanulni.
Már rögtön a Lépj Tovább! Kurzus legelső leckéjében találtam homlokra csapós mondatokat, ha csak annyiból állna az egész tanfolyam, nekem az is megérte volna. És hol vagyok még a végétől!
Bakos FlóraGubolyka

2010 – új időszámítás a Mákgubó életében

“Kis erek mentén, láp sík ölén, oda van a bánya rabja,
jaj Baranyában a vadon élő Kis Pálnét nem keresik.”

Szeretjük ezt a leghosszabb magyar mondatot, ami visszafelé olvasva is ugyanaz.
Számunkra ez a kreativitás mintaképe.
Tudjuk, hogy ezért érdemes élni – épp ebben az országban, aminek ilyen csodálatos nyelve van.

Nők vagyunk és tudjuk, hogy a nők sokat tehetnek egymásért.
Ezért tiszteljük egymásban az alkotót és a művészt egyaránt.
Hisszük, hogy a terveink mind megvalósulnak – épp az internet világában, ahol egyre otthonosabban mozgunk.

borodykriszti

Annak ellenére, hogy én éreztem, hogy valami nem stimmel, de nem tudtam, hol akadtam el, meg sem tudtam magamban megfogalmazni. Zsuzsi a Lépj Tovább! Kurzusban erre rögtön ráérzett és mondta a megoldásait! Pont erre volt szükségem!

Borody KrisztinaSilk&More

Szakértőnk: Dr. Dudás Ágnes iparjogvédelmi szakjogász

Sokan jeleztétek, hogy nem kellene lezáratlanul hagyni a szerzői jog kérdését. Megtaláltam Magyarország legjobb szakemberét a szerzői jog témában:

Dr. Dudás Ágnes 1998-tól a Bibó István Szakkollégium tagja volt, 2003-ban egy évet a berlini Humboldt Egyetemen töltött, a szerzői és szoftverjogi terület tanulmányozásával. 2004-ben diplomázott az ELTE jogi karán. Szakdolgozata elnyerte a Magyar Szabadalmi Hivatal és a Szerzői Jogi Fórum Egyesület által meghirdetett Apáthy-díjat. Iparjogvédelmi szakjogász. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem PhD hallgatója, jogi informatika szakirányon.

Forduljatok hozzá bizalommal, nem csak szaktudása, de a honlapja is remek!

Szerzői jog

A szerzői jog védi a művészeti alkotásokat is, nevesítetten védelem illeti: a rajzolás, festés, szobrászat, metszés, kőnyomás útján vagy más hasonló módon létrehozott alkotást és annak tervét valamint az iparművészeti alkotást és annak tervét.

Hogy mitől lesz valami egyéni, eredeti? Ezt többnyire a bíró – vagy ha a képességeit meghaladja, egy szakértő (többnyire a Szerzői Jogi Szakértő Testület) – dönti el. A szakértő kirendelése sajnos költséges, bár a per végén az eljárás költségeit a vesztes félnek kell megfizetnie.

Ha valaki a szerző engedélye nélkül a művet másolja, átdolgozza illetve az ez alapján létrejött műpéldányokat terjeszti: jogsértést követ el.

A szerzői jog megsértése esetén a szerző az alábbi jogokat érvényesítheti:

  • követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;
  • követelheti a jogsértés vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;
  • követelheti, hogy a jogsértő – nyilatkozattal vagy más megfelelő módon – adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről és költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;
  • követelheti, hogy a jogsértő szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett dolgok vagy szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, a jogsértő felhasználásra kialakított üzleti kapcsolatokról;
  • követelheti a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését;
  • követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását, továbbá a kizárólag vagy elsősorban a jogsértéshez használt eszközök és anyagok, valamint a jogsértéssel előállott dolgok lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését.

Formatervezési minta

A formatervezési mintákat a Szabadalmi Hivatal tarja nyilván. Ezek bejelentése és fenntartása (max. 20 évre) díjköteles.

Formatervezési mintaoltalomban részesülhet minden új és egyéni jellegű formatervezési minta.

Mintának minősül valamely termék egészének vagy részének megjelenése, amelyet magának a terméknek, illetve a díszítésének a külső jellegzetességei – különösen a rajzolat, a körvonalak, a színek, az alak, a felület, illetve a felhasznált anyagok jellegzetességei – eredményeznek.

Terméknek minősül bármely ipari vagy kézműipari árucikk.

Ez azt jelenti tehát, hogy egyedi ékszerekkel kapcsolatos valóban – világviszonylatban – új megoldásokat célszerű ezen oltalmi forma által védeni. Itt ugyanis, ha az eljárás során az egyéni eredeti jelleg megállapításra kerül, nem kell külön szakértőt rendelni a jogsértés (bitorlás) megállapítására.

Versenyjog

Ami a probléma konkrét oka jelen esetben, az leginkább a versenyjog szabályai szerint rendezhető, amely kimondja ugyanis, hogy

„Tilos gazdasági tevékenységet tisztességtelenül – különösen a versenytársak, üzletfelek, valamint a fogyasztók törvényes érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon vagy az üzleti tisztesség követelményeibe ütközően – folytatni.”

és

“Tilos az árut, szolgáltatást (a továbbiakban együtt: áru) a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsővel, csomagolással, megjelöléssel – ideértve az eredetmegjelölést is – vagy elnevezéssel előállítani vagy forgalomba hozni, reklámozni, továbbá olyan nevet, megjelölést vagy árujelzőt használni, amelyről a versenytársat, illetőleg annak áruját szokták felismerni.”

Ezért van az, hogy még abban az esetben is, ha esetleg az alkotás nem oltalomképes, vagy világviszonylatban nem újdonság, de a hazai piacra (vagy jelen esetben az adott weblap piacára) egy valaki vezette be, akkor azok, akik az adott piacon ilyen vagy ehhez megtévesztésig hasonló termékkel megjelennek tisztességtelen piaci előnyhöz jutnak. Ebben az esetben a bírósághoz lehet fordulni.

Védjegy

Elhangzott a blogon egy kommentben, hogy védjegyoltalmat kellene kérni. A védjegy azonban nem ezt jelenti. A védjegy egy u.n. „árujelző”. Abban az esetben, ha az adott piacon egy termékből sok van és ezek egymástól való megkülönböztetése (pl. gyártó alapján) szükséges, a gyártó annak érdekében, hogy a saját árui/szolgáltatásai azonosítását megkönnyítse és azt másoktól elhatárolja valamint, hogy a fogyasztók tájékozódását segítse jegyeztet be védjegyoltalmat. Az adidas pl. védjegy. Cipőt kiadni adibas néven pedig (a fent említett tisztességtelen piaci magatartás miatt) versenyjogi jogsértés és védjegybitorlás.

A részletesebb leírásért kattints ide! Ha pedig kérdéseid vagy jogvédelni problémáid akadnak keresd Dr. Dudás Ágnes ügyvédi irodáját!

… és azoknak, akiknek hiányzik az oldal üzenem: ne csüggedjetek, lesz még egyszer mákgubó, csak másképp, más formában!

fordos_bence

Talán 2009-et írtunk mikor észrevettem egy Panyi Zsuzsi nevű lányt, akinek a dolgai a csapból is folytak :) , nem volt nap, hogy ne jött volna szembe valamilyen módon, s gondoltam tőle lehetne tanulni… Közben azért nekem addigra már lett egy jó weboldalam és elkezdtek jönni a munkák, de igazán akkor indult be a boltom, miután …Zsuzsival rendbe tettük a dolgokat. Ezek után olyannyira el voltam kényeztetve a megrendelőktől, hogy nem volt szükségem semmilyen menedzsmentre, vagy reklámra, egyszerűen jól mentek a dolgok.

Fördős Bencefordosbence

Még mindig…

…rengeteg levelet kapok. Rengetegen kérik, hogy folytassam és sokmindent nem írnak/ írtok le, amit itt a blogon nyilvánosan nem. Egyszer tisztázódik ez az ügy!

borodykriszti

Annak ellenére, hogy én éreztem, hogy valami nem stimmel, de nem tudtam, hol akadtam el, meg sem tudtam magamban megfogalmazni. Zsuzsi a Lépj Tovább! Kurzusban erre rögtön ráérzett és mondta a megoldásait! Pont erre volt szükségem!

Borody KrisztinaSilk&More