Egyéni vállalkozás

Ha már az előzőekben említett formákban belekóstoltál a vállalkozósdiba, és komolyabbra fordult a helyzet, érdemes elgondolkodni az egyéni vagy társas vállalkozási formák valamelyikén. Vegyünk számba minden körülményt és lehetőséget, mielőtt döntünk!

Jogilag legegyszerűbb vállalkozási forma az egyéni vállalkozás. Az egyéni vállalkozó a tevékenységéből eredő kötelezettségeiért teljes vagyonával, korlátlanul felel, ezért írja elő a jogszabály, hogy egy magánszemély csak egy egyéni vállalkozást alapíthat, és nem lehet korlátlanul felelős tagja gazdasági társaságnak.
Nagyon fontos tisztában lennünk azzal, mit takar a korlátlan felelősség fogalma. Tehát ha a vállalkozás működése során tartozást (adó, vagy szállítói tartozás) halmoz fel, akkor azért az egyéni vállalkozó magánszemély teljes vagyonával köteles felelni!

Nézzük, kik alapíthatnak ma Magyarországon egyéni vállalkozást:

* aki cselekvőképes, tehát elmúlt 18 éves, saját nevében vállalhat kötelezettségeket és szerezhet jogokat,
* állandó lakóhelye van,
* nincs kizárva az egyéni vállalkozás gyakorlásából: ez a szabály azokra vonatkozik, akik már egyszer rendelkeztek igazolvánnyal, de azt – az alább felsoroltak miatt
elvesztették, illetve akik nem is kaphatnak egyéni vállalkozói igazolványt (bűncselekmény elkövetése, foglalkozástól való eltiltás, stb. miatt).

Nem kaphat vállalkozói igazolványt:

* akit gazdasági, vagyon elleni vagy a közélet tisztaságát sértő bűncselekmény miatt jogerősen, végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek
* akit egyéb szándékos bűncselekmény miatt egy évet meghaladó végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek
* akit valamely foglalkozástól eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységre;
* aki egyéb jogszabályban – törvényben, törvényerejű rendeletben vagy kormányrendeletben – meghatározott, a tevékenységre előírt foglalkoztatási tilalom alá esik
* aki gazdasági társaságnak korlátlanul felelős tagja; azaz: aki betéti társaság beltagja, illetve közkereseti társaság tagja, mivel mindkét gazdasági társasági tagság a társaság tartozásaiért való korlátlan felelősséget (azaz a teljes vagyonnal való helytállást) jelent! Mivel az egyéni vállalkozás is ilyen korlátlan felelőséggel jár, eleve kizárt, hogy bárki is két vállalkozási formában(egyéni és társas) is teljes felelősséget vállaljon. Természetesen az egyéni vállalkozó lehet tagja korlátolt felelősségű társaságnak, vagy vásárolhat részvényt, alapíthat másokkal együtt részvénytársaságot, hiszen itt felelőssége korlátozott (csak a korlátolt felelősségű társaságba és részvénytársaságba bevitt vagyona értékéig felel)
* akinek a korábban kiadott vállalkozói igazolványát a pontjában foglaltak miatt visszavonták, a tartozás kiegyenlítéséig nem teljesítette egy év alatt adó-, járulék-, illetve vámtartozását, vagy elmulasztotta bejelentkezési, adóbevallási, nyilvántartási kötelezettségét a megadott határidőig
* akinek adó-, vám- vagy társadalombiztosítási tartozása van.

Az egyéni vállalkozás csak vállalkozói igazolvány birtokában gyakorolható. Egy személy csak egy vállalkozói igazolványt kaphat, ám azzal több tevékenységet is folytathat.
A vállalkozói igazolványt kérelemre – az erre rendszeresített egységes nyomtatvány kitöltésével -, a vállalkozó székhelye szerint illetékes, körzetközponti feladatokat ellátó – települési (fővárosi kerületi) önkormányzat jegyzője adja ki. (Figyelem! 2010-től ez a szabály megváltozik, és már nem lesz kötelező a vállalkozói igazolvány kiadása!)

Az egyéni vállalkozó köteles személyesen közreműködni a tevékenység gyakorlásában.  A személyes közreműködés tág fogalom. Jelentheti a ténylegesen végzett szakmai munkát, de megvalósulhat a vállalkozás szervezésén, vezetésén, irányításán stb. keresztül is.

Az egyéni vállalkozó – kérelmére – a cégjegyzékbe egyéni cégként bejegyezhető. Az egyéni cég létrehozása tehát nem kötelező, csak lehetőség az egyéni vállalkozó számára. Az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozását azért véteti a cégbíróságnál nyilvántartásba – vállalva ezzel a bírósági cégnyilvántartásról szóló jogszabályok rendelkezései szerinti szigorú előírásokat és többletköltségeket – mert vagy szerződéses kapcsolataiban, üzleti partnereinél ezáltal bizalmat kíván kelteni vagy azért, mert egyszemélyes korlátolt felelősségű társasággá vagy egyszemélyes részvénytársasággá kíván átalakulni, amelynek következtében korlátozott felelősség mellett folytatja a vállalkozást. (Az egyéni céggel kapcsolatosan is újabb előírások várhatók a 2010-es évtől! – A későbbiekben ezeket a változásokat is átbeszéljük)

fordos_bence

Talán 2009-et írtunk mikor észrevettem egy Panyi Zsuzsi nevű lányt, akinek a dolgai a csapból is folytak :) , nem volt nap, hogy ne jött volna szembe valamilyen módon, s gondoltam tőle lehetne tanulni… Közben azért nekem addigra már lett egy jó weboldalam és elkezdtek jönni a munkák, de igazán akkor indult be a boltom, miután …Zsuzsival rendbe tettük a dolgokat. Ezek után olyannyira el voltam kényeztetve a megrendelőktől, hogy nem volt szükségem semmilyen menedzsmentre, vagy reklámra, egyszerűen jól mentek a dolgok.

Fördős Bencefordosbence

Speak Your Mind

*