Általános Szerződési Feltételek

(hatályos 2016. március 1-től)

A jelen általános szerződési feltételek (“ászf”) a www.makgubo.hu weboldalon (továbbiakban “Weboldal”) a Panyizsuzsi és Társa Kft. (továbbiakban “Szolgáltató”) által végzett szolgáltatásnyújtásra vonatkoznak, a Panyizsuzsi és Társa Kft. és a szolgáltatást  vásárló ügyfelek (továbbiakban “Ügyfél”) közötti jogviszony részleteit határozzák meg. A Weboldalon keresztül a jelen ászf-ben meghatározott feltételek mellett lehet szolgáltatási terméket (“továbbiakban “Termék”) vásárolni.

CÉGADATOK

A Szolgáltató  fontosabb adatai a következők:

Cégnév: Panyizsuzsi és Társa Kft.
Székhely: 2000 Szentendre Nap u. 52/6.
Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-129223
Nyilvántartó cégbíróság: Pest Megyei Bíróság, mint cégbíróság
Adószám: 14786725-2-13
Közösségi adószám: HU14786725
Képviselő neve: Panyiné Szabó Zsuzsa
Telefon: 06 70 619 21 37
Email cím: info@makgubo.hu
Ügyfélszolgálat: 06 70 619 21 37, info@makgubo.hu

SZOLGÁLTATÁS VÁSÁRLÁS A WEBOLDALON KERESZTÜL

TERMÉKISMERTETŐ

A Termékek célja, célcsoportja

A Szolgáltató  elsősorban női kisvállalkozásokat működtető, a vállalkozásvezetés  és ezen belül marketing területén kevésbé jártas Ügyfeleinek kínálja Termékeit. A Szolgáltató Termékeit abból a célból fejleszti, hogy Ügyfeleinek segítséget nyújtson az induló női kisvállalkozásaik elindításához és sikeres működtetéséhez.

Termékek

A Szolgáltató  az alább meghatározott Termékeket kínálja a Weblapon keresztül, on-line vásárló Ügyfelei részére. A Termékek mindegyike on-line oktatás.

1. Mákgubó Kurzusok

A kurzusok tematikája, időtartama

A Szolgáltató  a Weboldalon, a Mákgubó Kurzusok menüpont alatt teszi közzé időről időre a választható Mákgubó Kurzusok listáját  és a kiválasztott Mákgubó Kurzusra klikkelve, annak tematikáját és az adott tematikához tartozó képzési időtartamot, továbbá az időtartam alatt a tananyag küldésének rendszerességét. Az időtartamot a Szolgáltató napokban illetve hetekben határozza meg.

A Mákgubó Kurzusok tartalma

A Mákgubó Kurzust megvásárló Ügyfél részére a Szolgáltató  a megvásárolt Termékre vonatkozó időtartam alatt a kiválasztott Mákgubó Kurzus termékleírásában meghatározott időközönként, az alábbiakban, a regisztrációhoz kötött online képzési felületen jelenik meg minden egyes hallgató számára az időegységre vonatkozó tananyag, ami időkorlátozás nélkül elérhető.

tananyag az adott Kurzusra a Szolgáltató által meghatározott és a Weboldalon az adott Termék leírásában mindenkor közzétett tematika szerinti, az egyes témákon belül a Szolgáltató által szakmai szempontok alapján kiválasztott konkrét kérdéseket feldolgozó összefoglaló anyag. A tananyag tartalmazhat továbbá házi feladatot, amelyet az Ügyfél önállóan, a megküldött összefoglaló alapján készít el.

A Szolgáltató  nem ellenőrzi le a házi feladatot, viszont az Ügyfél a megvásárolt Kurzus időtartama alatt jogosult a Kurzus keretében kapott bármely tananyagra (összefoglalóra és házi feladatra együttesen) vonatkozóan, az adott Kurzus tematikáján belül kérdéseket feltenni a Szolgáltató felé az adott kurzus adott leckéje alatt a hozzászólásokban, az erre fenntartott zárt facebook csoportban vagy a kapcsolat oldalon keresztül. Ezeket a Szolgáltató 3 munkanapon belül köteles megválaszolni. Az egyéb témában, vagy egyéb módon feltett kérdésekre a Szolgáltató nem köteles a MOT Tanfolyam keretében válaszolni.

A Szolgáltató  a szolgáltatást regisztrációhoz kötött, zárt online tanfolyami felületen nyújtja. A szolgáltatás igénybevétele érdekében az Ügyfél, az interneten kapcsolaton keresztül léphet be az online tanfolyami felületre. Az ehhez szükséges internet kapcsolatot és annak folyamatos működőképességét, elérhetőségét az Ügyfél biztosítja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás nyújtásának késedelméért, akadályoztatásáért, amennyiben az az Ügyfél internat kapcsolati rendszerének hibájából ered. Amennyiben a szolgáltatás nyújtása a Szolgáltató internet kapcsolaténak meghibásodása miatt késik, van akadályoztatva, akkor a Szolgáltató az elkésett, kimaradt szolgáltatást az internet kapcsolat helyreállása után automatikusan eléri.

VÁSÁRLÁS MENETE, MEGRENDELÉS, SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

A megrendelés kizárólag elektronikus úton lehetséges, Interneten keresztül a www.makgubo.hu webcímen vagy e-mailben. Telefonon, levélben leadott rendeléseket nem áll módunkban elfogadni.

A Kurzus Termékre vonatkozó, a Weboldalon időről időre közzétett ajánlatához a Szolgáltató kötve van addig, amíg az a Weboldalon elérhető.

Válassza ki a Weboldal kurzusok oldalán a megfelelő Kurzust, a Kurzus nevére kattintva részletesebb információt talál róla a Kurzus adatlapján. Ennek az oldalnak az aljén a vásárlás most gombbal tudja megvásárolni a Kurzus terméket!

Ekkor a rendszer felkéri a regisztrációra, majd átirányítja a PayPal biztonságos oldalára, ahol PayPal regisztrációval, illetve kártyával is tud fizetni.

A Kurzus Termékekre vonatkozóan a szerződés a Szolgáltató és az Ügyfél között az Ügyfél által a PayPal rendszerében meghatározott adatokkal és a jelen ászf szerinti feltételekkel jön létre. Emiatt nagyon fontos, hogy a megrendelést pontosan töltsék ki.

megrendelés kézhezvételét (és nem a szerződés létrejöttét) 48 órán belül elektronikus levélben a Szolgáltató visszaigazolja a megrendelésben feltüntetett email címre küldött elektronikus levélben. A visszaigazolás kizárólag a megrendelés kézhezvételét és nem annak elfogadását, vagyis nem a szerződés felek közötti létrejöttét bizonyítja.

A visszaigazolásban feltüntetjük a megrendelés kódszámát, amelyre hivatkozni lehet a megrendeléssel kapcsolatos bármely ügyintézés esetén. Amennyiben rosszul töltötte ki a megrendelést és nem helyesen adta meg email címét, úgy a megrendelését sem visszaigazolni, sem teljesíteni nem tudjuk. A megrendelés nem helyes kitöltéséből eredő kényelmetlenségekért, károkért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg az Ügyfélhez, az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól.

Abban az esetben, ha nem a PayPal regisztráciohoz tartozó címre szeretné a számlát kérni, akkor azt, e-mailben, megrendelés kézhezvételét visszaigazoló elektronikus levélre válaszolva 24 órán belül módosítsa!

A megrendelést követően az Ügyfél a “Szolgáltatás díja, fizetési feltételek” alatt meghatározottak szerintmegfizeti a megrendelt Termék díját. A Termék díjának megérkezését a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül elektronikus levélben visszaigazolja az Ügyfél részére. A felek között a Termék megvásárlására és a szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés a díj jóváírását tartalmazó visszaigazolás napján jön létre (amely nem azonos a megrendelés visszaigazolásával).

A díj jóváírásának visszaigazolását követően a Kurzus aktiválódik és a termékleírásában meghatározott időközönként, a zárt online tanfolyami felületen megjelennek az új leckék.

Amennyiben a megrendelést valamilyen elháríthatatlan ok miatt nem tudjuk a jelen ászf szerinti feltételekkel teljesíteni, úgy erről, a megrendelés visszaigazolását követően, továbbá a folyamatos teljesítés során a lehető leghamarabb emailben értesítjük az Ügyfeleket. Kurzus Termék esetében a Szolgáltató pótlólag elküldi a kimaradt tananyagot az Ügyfél részére, továbbá a szolgáltatás kiesés időtartamával meghosszabbodik az az időtartam, amelyben a Szolgáltató biztosítja az Ügyfél részére a kérdésfeltevés lehetőségét.

A Kurzus Termékekben foglalt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfél által megrendelt időtartam lejártáig nyújtja az Ügyfél részére. A Kurzus Tanfolyam időtartamának lejártával a szerződés a felek között automatikusan megszűnik, azonban a Kurzus anyaga minimum egy naptári évig elérhető marad az Ügyfél részére, az online tanfolyami felületen.

A jelen ászf alapján megkötött szerződések nyelve a magyar.

A megrendeléseket a teljesítés befejezését (azaz a megrendelt Kurzus végét), illetve a kitöltött Ajánlatkérő lapokat az egyedi megállapodások megkötését követő 30 napig tároljuk az esetleges panaszok intézése végett. A 30 nap elteltével a megrendeléseket, az Ajánlatkérő lapokat és a bennük rögzített személyes adatokat töröljük a nyilvántartásunkból. Erre nézve lásd még az Adatvédelmi szabályzatban foglaltakat.

SZOLGÁLTATÁS DÍJA, FIZETÉSI FELTÉTELEK

Kurzusok

A Kurzusok díjai időről időre a Weboldalon, a Mákgubó Online Kurzusok, Tanterem menüpont alatt kerülnek meghatározásra az adott Kurzus tematikájával és egyéb feltételeivel együtt.

A Kurzus díját az Ügyfél az adott Kurzusnak a Weboldalon rögzített termékleírásában meghatározottak szerint fizeti meg (pl. egy összegben előre, vagy részletekben meghatározott időközönként előre).

A kiválasztott termék(ek) mellett feltüntetett ár(ak) forintban értendők. A Panyizsuzsi és Társa Kft. az ÁFA törvény szerinti adóalany, ezért az általa értékesített termékeket ÁFA terheli. A kiválasztott termék(ek) mellett feltüntetett ár(ak) bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák.

A megrendelt Termékek árát PayPal rendszeren keresztül elektronikusan vagy banki átutalással lehetkifizetni. Amennyiben a megrendelt Termékek ára a megrendelés visszaigazolását követő 5 munkanapon belül nem kerül kifizetésre (a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra), úgy a Szolgáltató szabadul az ajánlati kötöttség alól és nem köteles a megrendelés teljesítésére.

A Termékek megrendelése alapján kifizetett díjról a számlát a Szolgáltató postán küldi meg az Ügyfél részére a díj kifizetését követő 5 munkanapon belül.

A Termékek igénybevételéhez szükséges hírközlési szolgáltatás, illetve informatikai eszközök díja az Ügyfelet terhelik.

VISSZAFIZETÉSI GARANCIA, ELÁLLÁS JOGA

A távollévők között kötött szerződésekre vonatkozó 17/1999 (II. 5.) Kormányrendelet kötelező rendelkezései értelmében, a fogyasztó legkésőbb a szerződés megkötését követő 14 munkanapon belül állhat el a szerződéstől, továbbá ha a szolgáltatás nyújtását a Szolgáltató ezen határidő lejártát megelőzően az Ügyfél beleegyezése mellett megkezdi, úgy a szolgáltatás nyújtásának megkezdését követően az Ügyfélnek már nincs joga az elállásra. Amennyiben az Ügyfél a jelen ászf ismeretében megrendeli a Szolgáltató valamely Termékét, úgy ezen megrendeléssel elfogadja a jelen ászf-nek a szolgáltatás nyújtás megkezdésére, annak időpontjára vonatkozó rendelkezéseit.

Ettől eltérően, az Ügyfeleknek lényegesen kedvezőbb vásárlási feltételeket teremtve, a Szolgáltató az alábbi módon biztosítja az Ügyfelek számára az elállás lehetőségét.

A Kurzusok megvásárlása esetén, amennyiben az Ügyfél nincs megelégedve a Termékkel, úgy a szolgáltatás nyújtásának megkezdését, azaz az első tananyag megküldését követően, a Weboldalon a választott Kurzus termékleírásában meghatározott időtartamon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. A tananyagot a Szolgáltató az elküldés napján megérkezettnek tekinti az Ügyfélhez, kivéve, ha az Ügyfél bizonyítja, hogy az hozzá neki fel nem róható okból nem érkezett meg.

Az elállást az Ügyfél az eredeti számlát mellékelve, köteles elektronikus levélben, a “Cégadatok” alatt feltüntetett elektronikus levelezési címre megküldeni a Szolgáltató részére a hivatkozott határidőn belül. Ugyanezen határidőn belül az Ügyfél köteles az elállást írásban, postai úton is megküldeni a Szolgáltató részére. Ebben az esetben a postára adásnak kell igazolható módon a hivatkozott határidőn belül megtörténnie. Az elállási nyilatkozatban meg kell adni a megrendelésben szereplő minden adatot, a megrendelés kódszámát, illetve a megrendelésnek és a Termék kézhezvételének az időpontját. Ezek hiányában, vagy ha egyéb okból a Szolgáltató nem tudja beazonosítani, hogy az elállási nyilatkozat mely megrendelésre/Ügyfélre/Termékre vonatkozik és határidőben benyújtásra került-e, úgy az elállási nyilatkozatot nem tudja elfogadni.

Ezen feltételek együttes fennállása esetén a Szolgáltató az Ügyfél  által kifizetett teljes szolgáltatási díjat, az elektronikusan megküldött elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napon belül visszafizeti az Ügyfél részére. A Szolgáltató nem fizet kamatot.

FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

A Szolgáltató  a Termékeket elsősorban a Termékismertető menüpont első  bekezdésében meghatározott célcsoport számára fejleszti. A Termékek tartalma, a Szolgáltató előzetes, nem reprezentatív felmérése alapján kerülnek kifejlesztésre. A Termékek ezen felmérés alapján megállapított általános ismeretszint figyelembevételével a vállalkozásvezetésben, tervezésben, marketing területén járatlan, elsősorban alkotó tevékenységet végző Ügyfeleknek nyújt segítséget.

A Termékek nem adnak semmilyen iskolai végzettséget. A Termékek használata nem helyettesíti a konkrét vállalkozás konkrét működésével kapcsolatban esetlegesen szakember (pl. könyvelő, jogász, stb.) igénybevételét, továbbá az üzleti megoldásoknak az adott vállalkozásra szabását.

A Szolgáltató  nem vállal felelősséget arra nézve, hogy az általa kínált Termékek megvásárlása és megvalósítása önmagában elegendő az Ügyfél vállalkozásának nyereségességéhez, tekintve, hogy azt sok, a Szolgáltatótól és Termékeitől független körülmény befolyásolja.

PANASZÜGYINTÉZÉS HELYE, MÓDJA

Panaszait írásban az alábbi címekre küldött levélben/emailben, szóban pedig az alábbi telefonszámon teheti meg.

 • levélben: 2000 Szentendre Nap u. 52/6.

 • emailben: panyizsuzsi@gmail.com

 • telefonon: 06 70 619 21 37 – munkanapon 9-17 óra között,

Panaszainak elintézéséhez szükséges, hogy közölje a kérdéses megrendelésben feltüntetett miden adatot, beleértve a megrendelés visszaigazolt kódszámát, hogy azonosítani tudjuk a panasszal érintett teljesítést.

A telefonon érkező panaszokat azonnal megvizsgáljuk és tájékoztatjuk álláspontunkról a panaszost, illetve lehetőség szerint orvosoljuk a panaszt. Ha a vevő nem ért egyet a szóbeli panaszára kapott válasszal, írásban meg kell küldenie részünkre a panaszát. Ebben az esetben az alábbiak szerint, az írásbeli panaszokra vonatkozó rendelkezések szerint járunk el.

Az írásbeli panaszokat 5 munkanapon belül megvizsgáljuk és megválaszoljuk. Válaszunkat indokoljuk. Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet, úgy felügyeleti szervünkhöz fordulhat panaszával. Felügyeleti szerveink a következők:

 • megrendeléssel kapcsolatban (adatbeviteli hibák javításának lehetősége, visszaigazolás) az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság;

 • jogszabály szerinti kötelező tájékoztatás, adatok kötelező közzétételének elmulasztása esetén az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, illetve a Gazdasági versenyhivatala, amennyiben a mulasztás a gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmas (bővebb információt a www.gvh.hu weboldalon talál);

 • elektronikus hirdetéssel kapcsolatos szabályok megsértése esetén a Nemzeti Hírközlési Hatóság (bővebb információt a www.nhh.hu weboldalon talál);

 • a termék minőségét, a szavatossági jogok érvényesítését, a fogyasztók tájékoztatását és a panaszügyintézést az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi;

 • az Általános Szerződési Feltételek tartalmának jogszerűségét az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi;

Társaságunk tevékenységének ellenőrzésére nézve az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság NFH Közép-magyarországi Regionális Felügyelősége. Bővebb információt a www.nfh.hu weboldalon talál.

A panaszokra vonatkozó levelezéseket 3 évig megőrizzük.

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

A Panyizsuzsi és Társa Kft. a www.makgubo.hu honlap üzemeltetése és a honlapon kifejtett tevékenysége során az alább részletezett jogszabályi rendelkezések betartásával jár el.

Általános rendelkezések

www.makgubo.hu honlap az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozó tevékenységeket végez. Ezen kívül a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseit kell figyelembe venni a személyes adatok honlapon keresztül történő gyűjtése, kezelése, stb. során.

Az elektronikus kereskedelmi törvény alapján Társaságunk a honlapon való termékértékesítés céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a termékértékesítéshez (szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése) technikailag elengedhetetlenül szükségesek, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban annak elmaradása akadályozhatja a szolgáltatás teljesítését.

Társaságunk az adatokat bármely, a szolgáltatás végzésétől eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, piackutatás stb. – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet. Az érintett hozzájárulása nélkül az adatok nem adhatók át harmadik személy számára.

Folyamatosan biztosítani kell, hogy az érintett az adatkezelést megtilthassa, melyet Társaságunk minden egyes kiküldött hírlevélben biztosít a felhasználó részére. A hírlevél végén található linkre való kattintással, egy így megküldött emailben lehet leiratkozni hírlevél szolgáltatásunkról. Az adatkezelés megtiltása adott esetben azonban megakadályozhatja a termékértékesítés teljesítését.

Társaságunk törli a szolgáltatás nyújtása során felvett adatokat, ha az adatkezelési cél megszűnt (szerződés meghiúsult, vagy teljesítve lett), vagy az érintett így rendelkezik (megtiltja az adatkezelést). Társaságunk, az Általános Szerződési Feltételek rendelkezése szerinti, a megrendelések teljesítését követő 30 napig tárolja a megrendelésre vonatkozó adatokat az esetleges panaszok, elállás intézése végett. Ezen határidő leteltét követően Társaságunk törli a felvett adatokat.

Biztosítani kell, hogy a felhasználó a szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az érintettel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is. Ezen kötelezettségünknek Társaságunk a hírlevélben és a megrendelést visszaigazoló emailben található linken keresztül tesz eleget. Társaságunk részére megküldött emailben feltett, erre irányuló kérdéseket Társaságunk 2 munkanapon belül megválaszolja. Az adatkezelésről a felhasználó a szolgáltatás igénybevétele előtt jelen Adatvédelmi szabályzatból tájékozódhat.

Az adatvédelmi törvény alapján az érintetteknek az adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

 • tájékoztatás

 • helyesbítés

 • törlés

 • betekintés

 • tiltakozás az adatkezelés ellen

A fenti jogok gyakorlásának részletes feltételeit az adatvédelmi törvény (1992. évi LXIII. törvény) tartalmazza.

Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Hírlevelek küldése

Hírlevelek küldését a fent hivatkozott két jogszabályon kívül a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény szabályozza.

A gazdasági reklámtörvény alapján reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (a továbbiakban: közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.

Hozzájáruló  nyilatkozat bármely olyan módon tehető, amely tartalmazza a nyilatkozó  nevét, valamint a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történő kifejezését. A gazdasági reklámtörvény ezen rendelkezése alapján a hírlevelek küldése esetén – a nyilatkozó neve tekintetében – az adatkezelés kötelező.

A feliratkozás alapján Társaságunk visszavonásig kezeli a hírlevélre feliratkozott adatait. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát a nyilvántartásból haladéktalanul töröljük, és részére reklámot a továbbiakban nem küldünk. A visszavonó nyilatkozat megtételére, mind postai úton, mind pedig elektronikus levél útján lehetőség van az Általános Szerződési Feltételekben rögzített, illetve a hírlevélben feltüntetett elektronikus címekre történő megküldéssel. A visszavonó nyilatkozatot csak akkor tudja Társaságunk teljesíteni, ha a nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható

Társaságunk (a reklámozó) és a Társaságunkkal kapcsolatban álló, a hírlevelek küldését végző elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó társaság (a reklám közzétevője) – a hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

www.makgubo.hu weboldalon hírlevélre feliratkozók által megadott adatokat egy, Társaságunk által megbízott, ezen tevékenységre szakosodott magyar cég (adatfeldolgozó) dolgozza fel, azaz nyilvántartja a regisztráltakat, rögzíti a kijelentkezéseket, továbbítja a hírleveleket az aktuálisan aktív regisztrációval rendelkezőknek. Az adatfeldolgozó tevékenységét az adatvédelmi törvény hatálya alatt és rendelkezéseinek megfelelően végzi.

Amennyiben a hírlevelekre való feliratkozásnál elfogadja jelen Adatvédelmi szabályzatot, úgy tekintjük, hogy ezen elfogadással adatainak a jelen Adatvédelmi Szabályzat szerinti kezeléséhez hozzájárult.

tano-moni

A Lépj Tovább! kurzuson rengeteget tanultam, talán nem is hiszed, de az összeszedettséged, a precízséged teljesen átjön és bár eddig is követtem a tevékenységedet, de így belelátva még inkább úgy gondolom, hogy nagyon jó döntés volt elköteleződni erre az évre. Végre olyan embertől tanulhatok, aki tisztán látja, hogy miken megyek keresztül, és melyik vállalkozási szakaszban mi a teendő, mert, hogy ő is átment ezeken.

Tanó Móni