Szakértőnk: Dr. Dudás Ágnes iparjogvédelmi szakjogász

Sokan jeleztétek, hogy nem kellene lezáratlanul hagyni a szerzői jog kérdését. Megtaláltam Magyarország legjobb szakemberét a szerzői jog témában:

Dr. Dudás Ágnes 1998-tól a Bibó István Szakkollégium tagja volt, 2003-ban egy évet a berlini Humboldt Egyetemen töltött, a szerzői és szoftverjogi terület tanulmányozásával. 2004-ben diplomázott az ELTE jogi karán. Szakdolgozata elnyerte a Magyar Szabadalmi Hivatal és a Szerzői Jogi Fórum Egyesület által meghirdetett Apáthy-díjat. Iparjogvédelmi szakjogász. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem PhD hallgatója, jogi informatika szakirányon.

Forduljatok hozzá bizalommal, nem csak szaktudása, de a honlapja is remek!

Szerzői jog

A szerzői jog védi a művészeti alkotásokat is, nevesítetten védelem illeti: a rajzolás, festés, szobrászat, metszés, kőnyomás útján vagy más hasonló módon létrehozott alkotást és annak tervét valamint az iparművészeti alkotást és annak tervét.

Hogy mitől lesz valami egyéni, eredeti? Ezt többnyire a bíró – vagy ha a képességeit meghaladja, egy szakértő (többnyire a Szerzői Jogi Szakértő Testület) – dönti el. A szakértő kirendelése sajnos költséges, bár a per végén az eljárás költségeit a vesztes félnek kell megfizetnie.

Ha valaki a szerző engedélye nélkül a művet másolja, átdolgozza illetve az ez alapján létrejött műpéldányokat terjeszti: jogsértést követ el.

A szerzői jog megsértése esetén a szerző az alábbi jogokat érvényesítheti:

  • követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;
  • követelheti a jogsértés vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;
  • követelheti, hogy a jogsértő – nyilatkozattal vagy más megfelelő módon – adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről és költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;
  • követelheti, hogy a jogsértő szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett dolgok vagy szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, a jogsértő felhasználásra kialakított üzleti kapcsolatokról;
  • követelheti a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését;
  • követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását, továbbá a kizárólag vagy elsősorban a jogsértéshez használt eszközök és anyagok, valamint a jogsértéssel előállott dolgok lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését.

Formatervezési minta

A formatervezési mintákat a Szabadalmi Hivatal tarja nyilván. Ezek bejelentése és fenntartása (max. 20 évre) díjköteles.

Formatervezési mintaoltalomban részesülhet minden új és egyéni jellegű formatervezési minta.

Mintának minősül valamely termék egészének vagy részének megjelenése, amelyet magának a terméknek, illetve a díszítésének a külső jellegzetességei – különösen a rajzolat, a körvonalak, a színek, az alak, a felület, illetve a felhasznált anyagok jellegzetességei – eredményeznek.

Terméknek minősül bármely ipari vagy kézműipari árucikk.

Ez azt jelenti tehát, hogy egyedi ékszerekkel kapcsolatos valóban – világviszonylatban – új megoldásokat célszerű ezen oltalmi forma által védeni. Itt ugyanis, ha az eljárás során az egyéni eredeti jelleg megállapításra kerül, nem kell külön szakértőt rendelni a jogsértés (bitorlás) megállapítására.

Versenyjog

Ami a probléma konkrét oka jelen esetben, az leginkább a versenyjog szabályai szerint rendezhető, amely kimondja ugyanis, hogy

„Tilos gazdasági tevékenységet tisztességtelenül – különösen a versenytársak, üzletfelek, valamint a fogyasztók törvényes érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon vagy az üzleti tisztesség követelményeibe ütközően – folytatni.”

és

“Tilos az árut, szolgáltatást (a továbbiakban együtt: áru) a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsővel, csomagolással, megjelöléssel – ideértve az eredetmegjelölést is – vagy elnevezéssel előállítani vagy forgalomba hozni, reklámozni, továbbá olyan nevet, megjelölést vagy árujelzőt használni, amelyről a versenytársat, illetőleg annak áruját szokták felismerni.”

Ezért van az, hogy még abban az esetben is, ha esetleg az alkotás nem oltalomképes, vagy világviszonylatban nem újdonság, de a hazai piacra (vagy jelen esetben az adott weblap piacára) egy valaki vezette be, akkor azok, akik az adott piacon ilyen vagy ehhez megtévesztésig hasonló termékkel megjelennek tisztességtelen piaci előnyhöz jutnak. Ebben az esetben a bírósághoz lehet fordulni.

Védjegy

Elhangzott a blogon egy kommentben, hogy védjegyoltalmat kellene kérni. A védjegy azonban nem ezt jelenti. A védjegy egy u.n. „árujelző”. Abban az esetben, ha az adott piacon egy termékből sok van és ezek egymástól való megkülönböztetése (pl. gyártó alapján) szükséges, a gyártó annak érdekében, hogy a saját árui/szolgáltatásai azonosítását megkönnyítse és azt másoktól elhatárolja valamint, hogy a fogyasztók tájékozódását segítse jegyeztet be védjegyoltalmat. Az adidas pl. védjegy. Cipőt kiadni adibas néven pedig (a fent említett tisztességtelen piaci magatartás miatt) versenyjogi jogsértés és védjegybitorlás.

A részletesebb leírásért kattints ide! Ha pedig kérdéseid vagy jogvédelni problémáid akadnak keresd Dr. Dudás Ágnes ügyvédi irodáját!

… és azoknak, akiknek hiányzik az oldal üzenem: ne csüggedjetek, lesz még egyszer mákgubó, csak másképp, más formában!

fordos_bence

Talán 2009-et írtunk mikor észrevettem egy Panyi Zsuzsi nevű lányt, akinek a dolgai a csapból is folytak :) , nem volt nap, hogy ne jött volna szembe valamilyen módon, s gondoltam tőle lehetne tanulni… Közben azért nekem addigra már lett egy jó weboldalam és elkezdtek jönni a munkák, de igazán akkor indult be a boltom, miután …Zsuzsival rendbe tettük a dolgokat. Ezek után olyannyira el voltam kényeztetve a megrendelőktől, hogy nem volt szükségem semmilyen menedzsmentre, vagy reklámra, egyszerűen jól mentek a dolgok.

Fördős Bencefordosbence

Comments

  1. Köszönjük, hogy utánajártál!

  2. Nagyon köszönjük az infókat!

Speak Your Mind

*